Erklæring om informasjonskapsler og personvern 

Mediafy Relations AB, svensk org.nr. 559370-7523 («Mediafy» og dessuten «vi», «oss», «vår», «våre» eller «vårt») respekterer personvernet ditt og din rett til å ha kontroll over personopplysningene dine.  

Mediafys behandling av personopplysninger skjer i samsvar med den europeiske personvernforordningen (EU) 2016/679 («personvernforordningen») og med andre gjeldende lover og regler om personvern og håndtering av personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan Mediafy samler inn og bruker personopplysningene dine. Policyen beskriver også hvilke rettigheter du har som registrert, og hvordan du kan bruke dem.  

Hva er en personopplysning, og hva er «behandling» av personopplysninger? 

En personopplysning er en hvilken som helst form for informasjon som gjelder en levende person, og som direkte eller indirekte kan føres tilbake til ham eller henne. Personopplysninger kan altså være en hvilken som helst form for informasjon som identifiserer en person. Den trenger ikke å bestå av for eksempel navn, adresse eller personnummer. Også kryptert informasjon kan være en personopplysning.  

Behandling av personopplysninger er et samleord for alle handlinger som utføres basert på opplysningene. Eksempler på behandlingstyper er innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbeiding eller endring, lesing eller overføring.  

Behandlingsansvarlig 

Mediafy Relations AB, svensk org.nr. 559370-7523, med adresse Östermalmsgatan 26, 114 26 Stockholm, er personansvarlig for personopplysningene som behandles slik det er beskrevet i denne erklæringen.  

Hvor samler vi inn personopplysningene dine fra? 

Mediafy samler først og fremst inn opplysningene direkte fra deg, enten ved at du gir den til oss, for eksempel gjennom nettstedet vårt eller under et møte, eller ved brevveksling, telefonsamtaler, e-poster og andre former for kommunikasjon mellom deg og oss. Mediafy kan også samle inn opplysninger om deg fra andre, såkalte tredjeparter. Denne typen innhenting fra tredjeparter skjer utelukkende fra offentlige registre, når det er nødvendig for at vi skal kunne oppdatere registrene våre og sikre at vi har korrekte og fullstendige opplysninger om deg.   

Mediafy samler inn, eller kan komme til å registrere, personopplysninger om deg i forbindelse med: 

 1. Registrering for en tjeneste som leveres via Mediafys ulike plattformer. 
 1. Når du fyller inn kontaktopplysninger på nettsiden vår (for eksempel e-postadressen eller mobiltelefonnummeret ditt). 
 1. Hvis du kontakter oss via e-post, telefon, nettstedene våre og via sosiale medier. 
 1. Hvis du melder deg på nyhetsbrevet vårt. 
 1. Når du besøker nettstedene våre. 

Hvordan vi bruker personopplysningene dine 

Formål 

Behandlinger 

Kategorier av personopplysninger 

For å kunne håndtere bestillinger og/eller kjøp. 

 • Levering (inkludert tilveiebringelse av leveringsmuligheter, varsling og kontakter angående leveransen).  
 • Håndtering av bestillingen din. 
 • Identifikasjon og alderssjekk. 
 • Adressesjekk mot offentlig register. 
 • Håndtering av reklamasjoner og garantisaker. 
 • Håndtering av kvitteringen din, hvis du bruker en tredjepartstjeneste for digitale kvitteringer. 
 • Navn.  
 • Personnummer.  
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post og telefonnummer). 
 • Alder. 
 • Kjønn. 
 • Kjøps- og bestillingshistorikk. 
 • Informasjon om kjøp/bestillingstidspunkt. 

 

Rettslig grunnlag: Oppfyllelse av bestillings- og/eller kjøpsavtale. Denne innsamlingen av personopplysningene dine er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtalen. Hvis du ikke oppgir noen opplysninger, kan vi ikke oppfylle forpliktelsene våre. 

Lagringstid: Inntil kjøpet er gjennomført, deretter i en periode på 36 måneder for å kunne håndtere eventuelle reklamasjoner og garantisaker. 

Vi kan lagre opplysningene lengre enn dette hvis det er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav. Slik lagring begrunnes i så fall med Mediafys berettigede interesse. 

Enkelte opplysninger blir lagret i lengre tid enn det som er angitt ovenfor, for å oppfylle visse rettslige forpliktelser, for eksempel til regnskapsformål. I slike tilfeller vil det bare være opplysninger som er nødvendige for å oppfylle forpliktelsene i eksempel regnskapslovgivningen, som blir lagret, og da bare så lenge som den aktuelle lovgivningen krever. 

 

Formål 

Behandlinger 

Kategorier av personopplysninger 

For å kunne håndtere og følge opp kundeservicesaker og annen kommunikasjon med deg. 

 • Identifikasjon. 
 • Kommunikasjon og besvarelse av eventuelle spørsmål til brukerservice (via telefon eller i digitale kanaler, inkludert sosiale medier). 
 • Undersøkelse av eventuelle klager og supportsaker (inkludert teknisk støtte). 
 • Oppfølging av saken din.  
 • Navn.  
 • Personnummer. 
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post og telefonnummer). 
 • Alder. 
 • Kjønn. 
 • Din korrespondanse. 
 • Kjøps- og bestillingshistorikk. 
 • Informasjon om kjøp/bestillingstidspunkt.  
 • Eventuelle feil/klager. 
 • Informasjon om kundeservicesaker. 

Rettslig grunnlag: Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår og din berettigede interesse i å håndtere kundeservicesaker. 

Lagringstid: Inntil kundeservicesaken er avsluttet, og deretter i en periode på 36 måneder. 

Vi kan lagre opplysningene lengre enn dette hvis det er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav. Slik lagring begrunnes i så fall med Mediafys berettigede interesse. 

Enkelte opplysninger blir lagret i lengre tid enn det som er angitt ovenfor, for å oppfylle visse rettslige forpliktelser, for eksempel til regnskapsformål. I slike tilfeller vil det bare være opplysninger som er nødvendige for å oppfylle forpliktelsene i eksempel regnskapslovgivningen, som blir lagret, og da bare så lenge som den aktuelle lovgivningen krever. 

 

Formål 

Behandlinger 

Kategorier av personopplysninger 

For å kunne evaluere, utvikle og forbedre tjenestene, produktene og systemene våre til kundenes beste. 

 • Utarbeidelse av informasjonsgrunnlag for å kunne forbedre vare- og logistikkflyten (f.eks. ved å kunne forutse kjøp, lagerføring og leveranser). 
 • Utarbeidelse av informasjonsgrunnlag for å kunne utvikle og forbedre produktene og tjenestene våre. 
 • Utarbeidelse av informasjonsgrunnlag for å kunne forbedre IT-systemer, slik at vi kan øke den generelle sikkerheten for selskapet og brukerne våre. 
 • Analyser av opplysningene vi samler inn for formålet. Basert på informasjonen vi samler inn (f.eks. kjøpshistorikk, kontaktopplysninger, alder og kjønn), vil du plasseres i en kundegruppe (et såkalt kundesegment), som vi så kan analysere på aggregert nivå ved å bruke anonymiserte eller pseudonymiserte data. Ikke noe av dette materialet kan da kobles til deg personlig. Resultatene fra analysen danner grunnlaget for hvilke produkter som kjøpes inn, for forretningsplanlegging og for å optimalisere kundeopplevelsen. 
 • Navn.   
 • Kontaktopplysninger (f.eks. leveringsadresse, e-post og telefonnummer). 
 • Alder.  
 • Kjønn. 
 • Geografiske opplysninger. 
 • Korrespondanse og tilbakemeldinger angående tjenester og produkter. 
 • Kjøps-, bestillings- og brukergenererte data (f.eks. klikk- og besøkshistorikk). 
 • Tekniske data om enhetene som brukes, og hvilke innstillinger de har (f.eks. språkinnstilling, IP-adresse, nettleserinnstillinger, tidssone, operativsystem, skjermoppløsning og plattform). 
 • Informasjon om hvordan du har samhandlet med oss, det vil si hvordan du har brukt tjenesten; innloggingsmetode; hvilke sider du har besøkt, og hvor lenge; responstider; nedlastingsfeil; hvordan du får tilgang til og kan forlate tjenesten, osv. 

Rettslig grunnlag: Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår og våre brukeres berettigede interesse i å evaluere, utvikle og forbedre tjenestene, produktene og systemene våre. 

Lagringstid: Fra de samles inn, og deretter i en periode på 36 måneder. 

Vi kan lagre opplysningene lengre enn dette hvis det er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav. Slik lagring begrunnes i så fall med Mediafys berettigede interesse. 

Enkelte opplysninger blir lagret i lengre tid enn det som er angitt ovenfor, for å oppfylle visse rettslige forpliktelser, for eksempel til regnskapsformål. I slike tilfeller vil det bare være opplysninger som er nødvendige for å oppfylle forpliktelsene i eksempel regnskapslovgivningen, som blir lagret, og da bare så lenge som den aktuelle lovgivningen krever. 

 

Formål 

Behandlinger 

Kategorier av personopplysninger 

For å implementere markedsføringstiltak direkte via e-post og SMS, og i digitale kanaler, for eksempel til markedsføring via søkemotorer, sosiale medier og bannerannonser. 

 • Utarbeidelse av informasjonsgrunnlag for 

analyse og evaluering av annonsekampanjer og for å ta stilling til endringer i annonsekampanjer, slik at vi kan optimalisere resultatene av dem. 

 • Innsamling av opplysninger for å kunne sende informasjon og markedsføring via SMS, e-post, pushmeldinger eller andre digitale kontaktflater, for eksempel sosiale medier. 
 • Navn.  
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post og telefonnummer). 
 • Alder. 
 • Kjønn. 
 • Informasjonskapsler som lagrer IP-adresse og bruker-ID.  
 • Kjøps- og brukergenererte data (f.eks. klikk- og besøkshistorikk). 

Rettslig grunnlag: Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår og våre brukeres berettigede interesse i å kunne motta markedsføring av tjenestene og produktene våre.  

Lagringstid: Fra de samles inn, og deretter i en periode på 12 måneder.  

Vi kan lagre opplysningene lengre enn dette hvis det er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav. Slik lagring begrunnes i så fall med Mediafys berettigede interesse. 

 

Formål 

Behandlinger som utføres 

Kategorier av personopplysninger 

For å kunne forhindre misbruk av en tjeneste eller for å forhindre, forebygge og etterforske lovbrudd som begås mot oss.  

 • Forebygging og etterforskning av mulig bedrageri og andre lovbrudd. 

 

 • Navn.  
 • Personnummer. 
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post og telefonnummer). 
 • Alder. 
 • Kjønn. 
 • Kjøps-/bestillingshistorikk. 
 • Informasjon om kjøp/bestillingstidspunkt. 
 • Brukerens korrespondanse med oss. 

Rettslig grunnlag: Oppfyllelse av rettslig forpliktelse (hvis dette foreligger) eller berettiget interesse . Hvis det ikke foreligger noen rettslig forpliktelse, er behandlingen nødvendig for å oppfylle vår berettigede interesse i å forhindre misbruk av en tjeneste, eller for å forhindre, forebygge og etterforske lovbrudd som begås mot oss.  

Lagringstid: Fra opplysningene samles inn, og deretter i en periode på 12 måneder. Hvis behandlingen skjer som følge av en rettslig forpliktelse, lagres opplysningene så lenge som gjeldende lovgivning krever.  

Vi kan lagre opplysningene lengre enn dette hvis det er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav. Slik lagring begrunnes i så fall med Mediafys berettigede interesse. 

Enkelte opplysninger blir lagret i lengre tid enn det som er angitt ovenfor, for å oppfylle visse rettslige forpliktelser, for eksempel til regnskapsformål. I slike tilfeller vil det bare være opplysninger som er nødvendige for å oppfylle forpliktelsene i eksempel regnskapslovgivningen, som blir lagret, og da bare så lenge som den aktuelle lovgivningen krever. 

 

Formål 

Behandlinger 

Kategorier av personopplysninger 

For å oppfylle selskapets rettslige forpliktelser. 

 • Nødvendig håndtering for å oppfylle virksomhetens rettslige forpliktelser i henhold til lovkrav, dommer eller myndighetsvedtak (f.eks. regnskapsloven og forbrukerkjøpsloven). 
 • Navn.  
 • Personnummer. 
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post og telefonnummer). 
 • Alder. 
 • Din korrespondanse. 
 • Kjøps-/bestillingshistorikk. 
 • Informasjon om kjøp/bestillingstidspunkt.  
 • Eventuelle feil/klager. 
 • Informasjon om kundeservicesaker. 

Rettslig grunnlag: Rettslig forpliktelse. Denne innsamlingen av personopplysningene dine er lovpålagt. Dersom vi ikke får disse opplysningene, kan vi ikke oppfylle de rettslige forpliktelsene våre og må nekte deg å gjennomføre kjøpet. 

Lagringstid: Inntil kjøpet ditt eller bestillingen din (inkl. levering og betaling) er gjennomført, og deretter i en periode på 36 måneder. Med mindre ufravikelig lovgivning krever at opplysningene lagres i lengre tid.  

Vi kan lagre opplysningene lengre enn dette hvis det er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav. Slik lagring begrunnes i så fall med Mediafys berettigede interesse. 

 

Formål 

Behandlinger som utføres 

Kategorier av personopplysninger 

Kontakter med konsulenter, underleverandører og andre samarbeidspartnere. 

 • Innsamling, organisering og strukturering av kontaktinformasjon om eksisterende og potensielle leverandører og andre samarbeidspartnere, og eventuelt deres ansatte, i den grad de er kontaktpersoner.  
 • Kommunikasjon med leverandører og andre samarbeidspartnere.  

 

 • Navn på konsulenter vi leier inn. 
 • Navn på kontaktpersoner hos leverandører eller andre samarbeidspartnere. 
 • Konsulenters, leverandørers eller andre samarbeidspartneres korrespondanse med oss. 
 • Kjøps-/bestillingshistorikk. 
 • Informasjon om kjøp/bestillingstidspunkt.  

Rettslig grunnlag: Berettiget interesse. Vi har en berettiget interesse i å kunne samarbeide med bedrifter og å bygge opp og opprettholde gode relasjoner med våre konsulenter, leverandører og andre samarbeidspartnere.  

Lagringstid: Opplysningene lagres for dette formålet i inntil tolv måneder etter siste kontakt . 

Vi kan lagre opplysningene lengre enn dette hvis det er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav. Slik lagring begrunnes i så fall med Mediafys berettigede interesse. 

Enkelte opplysninger blir lagret i lengre tid enn det som er angitt ovenfor, for å oppfylle visse rettslige forpliktelser, for eksempel til regnskapsformål. I slike tilfeller vil det bare være opplysninger som er nødvendige for å oppfylle forpliktelsene i eksempel regnskapslovgivningen, som blir lagret, og da bare så lenge som den aktuelle lovgivningen krever. 

 

Utlevering av personopplysninger 

I forbindelse med hvert av formålene som er beskrevet ovenfor under overskriften «Hvordan vi bruker dine personopplysningene dine», kan vi utlevere informasjon om deg til: 

 • myndigheter;  
 • samarbeidspartnerne våre. Slike samarbeidspartnere er for eksempel selskaper som tilbyr IT-løsninger, inkludert e-plattformer, forretningssystemer og analyseverktøy; 
 • eksterne konsulenter som bistår oss i virksomheten.  

Mediafy samarbeider bare med partnere som behandler personopplysninger innenfor EU/EØS, eller med selskaper som opprettholder samme beskyttelsesnivå som i EU/EØS. Uansett hvilket land personopplysningene dine behandles i, treffer vi alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak som skal til for å sikre samme beskyttelsesnivå som innenfor EU/EØS. Dersom personopplysningene blir behandlet utenfor EU/EØS, garanteres beskyttelsesnivået enten ved en uttalelse fra EU-kommisjonen om at det aktuelle landet sørger for et adekvat beskyttelsesnivå, eller ved at man bruker såkalte egnede beskyttelsestiltak. Eksempler på egnede beskyttelsestiltak er godkjente etiske regelverk i mottakerlandet, standardavtaler eller bindende bedriftsinterne regler. Det er bare å kontakte oss hvis du vil ha mer informasjon om hvilke beskyttelsestiltak som er tatt i bruk. 

Om informasjonskapsler og bruk av informasjonskapsler 

Informasjonskapsler er små tekstfiler som sendes fra webserveren vår, og som lagres i nettleseren eller på enheten din. På www.morot.co bruker vi følgende informasjonskapsler: 

 • Øktsbaserte informasjonskapsler (en midlertidig informasjonskapsel som utløper når du lukker nettleseren eller enheten). 
 • Permanente informasjonskapsler (informasjonskapsler som blir værende på datamaskinen din til du sletter dem eller de utløper). 
 • Førsteparts informasjonskapsler (informasjonskapsler som opprettes av nettstedet du besøker). 
 • Tredjeparts informasjonskapsler (informasjonskapsler som opprettes av en tredjeparts nettside; hos oss brukes disse primært til analyser, f.eks. Google Analytics). 
 • Lignende teknologier (teknologier som lagrer informasjon i nettleseren din på en måte som minner om informasjonskapsler). 

Informasjonskapslene vi bruker, vil normalt forbedre de tjenestene vi tilbyr. Noen av tjenestene våre trenger informasjonskapsler for å fungere, mens andre forbedrer tjenestene for deg. Vi bruker informasjonskapsler for generell analytisk informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre, og for å lagre funksjonelle innstillinger som språk og annen informasjon. 

Du kan selv kontrollere bruken av informasjonskapsler. Nettleseren eller enheten din lar deg endre innstillingene for bruken og omfanget av informasjonskapsler. Gå til innstillingene for nettleseren eller enheten din for å lære mer om hvordan du justerer innstillingene for informasjonskapsler. Eksempler på ting du kan justere, er å blokkere alle informasjonskapsler, bare godta førsteparts informasjonskapsler eller slette informasjonskapsler når du lukker nettleseren. Husk at noen av tjenestene ikke vil fungere hvis du blokkerer eller sletter informasjonskapsler. 

Google-tjenester 

Nettstedet vårt, www.morot.co, bruker Google-tjenester som Google Analytics. Google bruker personopplysningene som samles inn, til å spore og undersøke bruken av www.morot.co, for å utarbeide rapporter om aktiviteten på nettstedet, slik at vi kan videreutvikle nettstedets brukervennlighet. Google kan bruke personopplysningene som samles inn, i samsvar med Googles egne personvernregler. 

Hvordan personopplysningene dine beskyttes 

Vi har iverksatt en rekke tiltak for å beskytte personopplysningene dine, og for å holde beskyttelsen oppdatert og effektiv. Disse tiltakene inkluderer: 

 • Opplæring av relevant personell for å sikre at de er klar over hvilket ansvar og hvilke forpliktelser vi har overfor deg, når de behandler personopplysningene dine. 
 • Administrative og tekniske kontrollfunksjoner for å begrense tilgangen til personopplysninger til medarbeidere som har et reelt og saklig behov for å behandle dem. 
 • Tekniske sikkerhetstiltak inkludert passord, brannmurer, kryptering og antivirusprogramvare. 
 • Fysiske sikkerhetstiltak, f.eks. nøkkel/adgangskort og kode for å komme inn i lokalene våre. 

Dine rettigheter og valg 

Som «registrert person» har du i henhold til personvernforordningen en rekke rettigheter angående hvordan personopplysningene dine brukes, og overfor den som behandler dem. Hvilke rettigheter den registrerte har etter personvernforordningen, er presentert og forklart nedenfor. 

Rett til innsyn 

Du har rett til innsyn i de personopplysningene vi behandler om deg. Merk at vi kan be om flere opplysninger fra deg for å forsikre oss om at forespørselen håndteres effektivt, og at informasjonen formidles til riktig person. 

Rett til retting 

Hvis personopplysningene dine er feil, kan du få dem rettet. Du kan også ha rett til å komplettere eventuelle ufullstendige opplysninger. 

Rett til sletting 

Du kan be om at personopplysningene vi behandler om deg, blir slettet hvis:  

 • opplysningene ikke lenger er nødvendige for å oppfylle de formålene de ble samlet inn for eller behandlet for;  
 • du er uenig i en interesseavveiing vi har gjort basert på en berettiget interesse, og innvendingen din veier tyngre enn vår berettigede interesse;  
 • du protesterer på behandling av personopplysningene for direkte markedsføringsformål;  
 • personopplysningene behandles på en ulovlig måte, eller 
 • personopplysningene må slettes for å oppfylle en rettslig forpliktelse vi er berørt av.  

Vi kan bli forhindret fra å slette visse personopplysninger hvis de disse er nødvendige for virksomheten, eller på grunn av et lovkrav, f.eks. i regnskapsloven. Det kan også være at behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. 

Rett til begrensning 

Du har rett til å be om at vi begrenser behandlingen av personopplysningene dine i visse situasjoner. Hvis behandlingen skal begrenses, kan vi bare, i tillegg til selve lagringen, behandle opplysningen for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. 

Protestere på en berettiget interesse 

Du har alltid rett til å slippe direkte markedsføring og til å protestere på all behandling av personopplysninger som bygger på en interesseavveiing. Hvis vi skal behandle personopplysningene dine etter en slik protest, må vi kunne vise til en berettiget grunn for den aktuelle behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter eller friheter. Hvis ikke vi kan det, kan vi bare behandle opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. 

Rett til dataportabilitet 

Hvis vår behandling av personopplysningene dine bygger på ditt samtykke eller på oppfyllelsen av en avtale vi har inngått med deg, har du rett til å be om å få de opplysningene som gjelder deg, og som du har gitt oss, overført til en annen behandlingsansvarlig (såkalt dataportabilitet). En forutsetning for dataportabilitet er at overføringen er teknisk mulig og kan skje på en automatisert måte. 

Ved spørsmål eller forespørsler om å utøve rettigheter 

Hvis du vil ha mer informasjon om håndtering av personopplysninger, eller hvis du har spørsmål eller ønsker å utøve rettighetene dine, er du velkommen til å kontakte oss her: 

Mediafy Relations AB 

Adresse: Östermalmsgatan 26, 114 26 Stockholm, Sverige  
E-post: [email protected] 
Telefon: +46 (0)8-51750222  

Denne personvernerklæringen gjelder fra 2022-4-25 

Er du misfornøyd? 

Hvis du er misfornøyd med hvordan vi behandler personopplysningene dine, kan du når som helst kontakte Datatilsynet på www.datatilsynet.no 

 

Vi hjelper deg!