Vilkår og betingelser

Morot & Co gavekort bedrifter

 1. Generelt

Morot & Co (som er en del av Mediafy Relations AS) selger gavekort til bedrifter og organisasjoner i Norge. Når du gjennomfører en bestilling av gavekort betyr det at du aksepterer disse generelle vilkårene for kjøp av gavekort (heretter kalt «Vilkårene».) Vilkårene gjelder med mindre Morot & Co (heretter «Morot & Co») og kunden har inngått en avtale om noe annet.  

 

 1. Gavekort og gyldighetstid

Gavekortet er et verdidokument. Et gavekort kan løses inn én gang. Et mistet gavekort vil ikke bli erstattet. Gavekortet er gyldig i tolv måneder fra utstedelsesdatoen. Morot & Co påtar seg ingen ansvar for gavekort med gyldighetstid som er kjøpt eller på annen måte ervervet av en tredjepart. 

 

 1. Bestilling og ordrebekreftelse

Gavekort kan bestilles på nettstedet, per telefon eller per e-post. Morot & Co forbeholder seg retten til å utføre en kredittsjekk av kunden ved bestilling. 

 

Bestilling på nettstedet 

Det vil sendes en ordrebekreftelse per e-post når vi har mottatt bestillingen, og eventuelt når det er gjennomført en kredittsjekk. 

 

Bestill per telefon og e-post 

Det vil sendes en ordrebekreftelse per e-post når ordren er registrert eller etter avtale. 

 

 1. Priser

Priser på gavekort oppgis i norske kroner og er tilgjengelige på nettstedet til Morot & Co. Prisene er oppgitt uten moms. Morot & Co forbeholder seg retten til å justere prisene fortløpende. En justert pris gjelder fra datoen den publiseres på nettstedet til Morot & Co. 

 

 1. Levering av gavekort

Gavekortene kan sendes digitalt via e-post, men også som fysiske gavekort med sporbar forsendelse innen Norge. Da vil de som regel være fremme innen fire virkedager. For fysiske leveranser utenfor Norge utarbeides det et kostnadsoverslag.  

Fysiske gavekort til bedrifter leveres til adressen som oppgis i bestillingen. 

 

 1. Aktivering av gavekort 

Gavekortet aktiveres med en unik gavekortkode i tråd med instruksjonene som er angitt på gavekortet og på nettstedet. Gavekortet er ikke tilknyttet en bestemt gavemottaker før aktivering er gjennomført.  

 

 1. Innløsning av gavekort

Gavekort løses inn på en egen side som er laget av Morot & Co. 

Gavekort kan bare brukes hos Morot & Co og til de produktene/tjenestene som er oppført på Morot & Cos nettsted og i ordrebekreftelser.

Gavekortene kan ikke byttes mot kontanter eller kjøpes tilbake, og kan bare brukes til å løse inn de varene/tjenestene som gavekortet gjelder. 

 

 1. Levering av innløst gave  

Ved innløsning av gavekort er innløseren ansvarlig for å oppgi riktig leveringsadresse og varslingsinformasjon, samt for å hente den meldte pakken i tide. Innløseren skal dekke eventuelle tilleggskostnader som skyldes at det er oppgitt feil leveringsadresse, eller at pakken ikke hentes. 

Leveringstid for valgte vare/tjeneste til mottakeren er innen 2–8 virkedager. Digitale tjenester leveres via e-post i forbindelse med innløsningen. 

Når man bruker et gavekort til å løse inn et tidsskrift, er Morot & Co ikke ansvarlig for eventuelle abonnementer som er trukket tilbake, eller som gjeldende forlag har avsluttet. I slike tilfeller må man kontakte forlaget.  

 

 1. Kundeopplysninger

Du må oppgi all obligatorisk informasjon for å kunne kjøpe gavekort fra oss. Hvis vi ikke har e-postadressen din kan vi ikke sende en ordrebekreftelse, og du vil ikke kunne fortsette med bestillingen. Hver gang du utfører en ny bestilling hos oss, må du kontrollere at den oppgitte adresseinformasjon er riktig.  

Hvis adressen du har oppgitt, ikke er gyldig, forbeholder vi oss retten til å avvente leveringen til du gir oss ny og korrekt informasjon.  

 

 1. Betaling

Bedrifter faktureres via den e-postadressen som er oppgitt i bestillingen, alternativt ved at det sendes en faktura til postadressen som er angitt i bestillingen. Betalingsfristen er 15 dager fra fakturadatoen, med mindre man har avtalt noe annet. Etter forfall påløper lovbestemte forsinkelsesrenter.   

 

 1. Behandling av personopplysninger

I den grad tjenestene som Morot & Co leverer, medfører at det behandles personopplysninger, er Mediafy Relations AS såkalt behandlingsansvarlig. En part eller organisasjon som overfører personopplysninger til Morot & Co og Mediafy Relations AS er ansvarlig for å sikre at enhver slik overføring er lovlig og forenlig med alle krav som stilles til slike overføringer i EUs personvernforordning EU/2016/679 (GDPR) og i annen gjeldende personvernlovgivning. For fullstendig personvernerklæring, se Morot & Cos nettsted. 

 

 1. Forbehold

Morot & Co tar forbehold om eventuelle feil i informasjon om gavekort og innløsbare varer/tjenester på Morot & Cos nettsted, for eksempel bilder av varer/tjenester og eventuelle trykkfeil. Morot & Co forbeholder seg også retten til å gjøre løpende endringer i innholdet i gavekortproduktene og i Vilkårene. Endringer gjelder fra den datoen Morot & Co faktisk endrer innholdet i gavekortproduktene eller fra den datoen da de nye Vilkårene publiseres på Morot & Cos nettsted. Morot & Co tar også forbehold om at selskapet går tom for varer/tjenester, eller at varer/tjenester fjernes fra sortimentet. 

 

 1. Reklamasjoner og klager 

Hvis kunden er misfornøyd med levering av et gavekort eller innløsning av en gave må kunden gjerne kontakte kundeservice. Den enkleste måten å reklamere på er å fylle ut dette skjemaet: https://reklamera.paperform.co/. Kunden kan ikke påberope seg at en vare/tjeneste er feil med mindre hen varsler Morot & Co om feilen innen rimelig tid etter å ha oppdaget feilen, eller i rimelig tid etter at hen burde ha oppdaget feilen. Hvis kunden ikke reklamerer innen to år etter at varen eller tjenesten er bestilt mister kunden retten til å påberope seg feilen, med mindre noe annet følger av garantien eller en lignende forpliktelse fra Morot & Co. 

Morot & Co har rett til å velge hvordan eventuelle mangler ved varen/tjenesten skal utbedres. Dette kan skje ved en tilbakebetaling, ved levering av ny vare/tjeneste eller ved reparasjon.  

 

 1. Ansvarsbegrensning

Morot & Co har ikke noe ansvar overfor kunden for indirekte skader eller tap. Ethvert ansvar for økonomisk skade vil alltid rundes opp til det beløpet kunden har betalt som kompensasjon til Morot & Co beregnet per bestilling.  

 

 1. Force majeure

Morot & Co er fritatt for sanksjoner som følge av å ha unnlatt å oppfylle en forpliktelse overfor kunden dersom unnlatelsen skyldes en omstendighet selskapet ikke kan lastes for, og omstendigheten hindrer, vanskeliggjør eller forsinker oppfyllelsen av forpliktelsen, og omstendigheten ikke kunne ha vært forutsett. En omstendighet selskapet ikke kan lastes for vil blant annet omfatte tiltak eller unnlatelser fra offentlige myndigheter, ny eller endret lovgivning, arbeidskonflikt, blokade, brann, flom, sabotasje, epidemi/pandemi, en stor ulykke eller en naturkatastrofe. Som en omstendighet selskapet ikke kan lastes for regnes også myndighetsvedtak som virker negativt inn på markedet og varer/tjenester, f.eks. restriksjoner, advarselstekster, salgsforbud, unormale markedsforhold, eller at Morot & Co har vært utsatt for kriminalitet som i vesentlig grad påvirker selskapets virksomhet.      

 

16 Gjeldende lov og tvister 

Denne loven er underlagt svensk lov. Eventuelle tvister mellom Morot & Co og kunden skal avgjøres av en svensk domstol. 

 

_______________________________ 

 

Kontaktinformasjon

Mediafy Relations AS, 829 228 122

Sagveien 21a, 3 etasje
0459 Oslo
[email protected]

Vi hjelper deg!