Gavekort som beskytter ville dyr og natur

I jakten på en mer bærekraftig fremtid samarbeider Morot & Co med flere veldedige organisasjoner. For å utvide vårt bærekraftsarbeid har vi nylig inngått et samarbeid med organisasjonen Wildhood Foundation.

Siden 2019 har Morot & Co sammen med våre kunder og deres ansatte plantet over 43 000 trær. Å plante trær er et viktig tiltak for å bremse den globale oppvarmingen. Ifølge FNs klimapanel (IPCC) trengs det ytterligere 1000 milliarder trær.

«Det føles veldig bra at vi har bidratt til at så mange trær har blitt plantet i verden på så kort tid. Samtidig lurte vi på om det er en måte man kan beskytte den skogen og miljøet som allerede finnes. Vår natur er jo så mye mer enn bare trær- det er hele økosystem som er avgjørende for vår planet og alt som lever her. Hvis de forsvinner er det en risiko for at de aldri kommer tilbake.» Sier Maria Geijer, forretningsområdeleder for Morot & Co.

For Morot & Co var det viktig å finne en god samarbeidspartner med en tydelig visjon og en langsiktig løsning for å beskytte store områder. Disse paramentene lå til grunn for samarbeidet med Wildhood Foundation som startet i 2021.

Wildhood Foundation finansierer den kvinnelige parkvaktstyrken Akashinga som i dag består av 128 parkvoktere. Deres oppdrag er å beskytte en av Afrikas siste store elefantbestander som lever i Zambezi-dalen i Zimbabwe. Ved å strategisk beskytte elefanter, den arten som er mest truet av krypskyting - beskyttes alle arter i dette dyrebare økosystemet som er hjem for over 7000 arter av planter og dyr. Takket være Akashinga har bestanden av ville dyr økt med 400 % på fire år samtidig som elefantkrypskyting har gått ned med 90 %.

«Wildhoods arbeid har gjort stort inntrykk på meg», sier Maria. «De har funnet en effektiv og langsiktig måte å beskytte naturen på samtidig som skaper en positiv innvirkning på samfunnet.»

Sysselsetting av kvinner i den afrikanske landsbygda bidrar til økt likestilling, redusert vold og raskere økonomisk vekst. Forskning fra blant annet UN Women viser at kvinner er nøkkelen til positiv samfunnsutvikling i verden i dag.

For hvert solgte gavekort beskyttes 100 kvadratmeter villmark i et år.

Vi på Morot & Co har gjort det mulig å støtte Wildhood som en del av vårt grunntilbud fra og med i år. For hvert solgte gavekort beskyttes 100 kvadratmeter villmark i et år. Mottakeren av en gave kan også velge å donere bort hele eller deler av gaven sin til Wildhoods arbeid.

«Vi er glade og stolte over samarbeidet med Morot & Co. Å verne om naturen er en av vår tids største og viktigste utfordringer. Det er viktig både for å bevare biologisk mangfold og for å bekjempe klimaendringer. Morot og Cos initiativ og engasjement er en presedens som vi håper andre selskaper kan la seg inspirere av.» Sier Filippa Tarras-Wahlberg, grunnlegger av Wildhood Foundation.

Klikk her for å se utvalget og for å lese mer om våre gavekort

 

 

Vi hjelper deg!